Blue Flower

 

Informacja ogólna

Fundacja Kultury Informatycznej z siedzibą w Nadarzynie została utworzona 1 czerwca1993. Jest fundacją rodzinną. Główną jej misją jest krzewienie kultury związanej ze stosowaniem technologii informacyjnych w różnych obszarach działalności i popularyzacja jej wartości w społeczeństwie, w szczególności poprzez rozmaite formy edukacji i oświaty na różnych szczeblach edukacji.

Fundacja założyła i prowadziła wiele szkół, a mianowicie:

 ·         Policealne Studia Informatyczne (kształcili się w nich słuchacze w 11 miejscowościach w Polsce),

 ·         Liceum Ogólnokształcące w Nadarzynie,

 ·         Wyższą Szkołę Fundacji Kultury Informatycznej w Nadarzynie,

 ·         Przedszkole Niepubliczne Jupik,

 

eksponując w procesie edukacji wartości kultury informatycznej we współczesnym społeczeństwie.

Fundacja współpracowała ze szkołami wyższymi, między innymi z Zachodniopomorską Szkołą Biznesu, Wyższą Szkołą Dziennikarską czy Wyższą Szkołą Przymierza Rodzin. Utrzymuje żywe kontakty z pracownikami naukowymi wielu uczelni i instytutów badawczych, działaczami gospodarczymi i społecznymi.

Organizowała i współorganizowała konferencje, seminaria i konkursy dla młodzieży i dzieci. Od stycznia 2004 organizuje comiesięczne otwarte spotkania czwartkowe, które są ogólnodostępnym forum prezentacji wiedzy, dorobku, poglądów i idei, twórczości oraz wymiany myśli i doświadczeń zainteresowanych.

Dążąc do większej integracji społeczności – zwłaszcza lokalnej - Fundacja Kultury Informatycznej rozszerzyła swą działalność pod koniec dwudziestoletniej działalności.  Podjęła działania  mające na celu wyzwalanie inicjatywy i postaw twórczych, organizując platformy sprzyjające nawiązywaniu kontaktów społecznych twórców kultury. Rozszerzyła swą działalność o promowanie twórczości. Za istotne działania uznaje bowiem odbudowę ludzkich wartości oraz tworzenie warunków inspirujących do integracji społeczności lokalnej i odbudowy zaufania społecznego.

 

O założycielach

 

Fundacja Kultury Informatycznej została utworzona przez Stanisławę Danutę Ossowską  i Mieczysława Andrzeja Wiśniewskiego.

 

Stanisława Danuta Ossowska urodzona 19 kwietnia 1950 w Tarnowie. Przez 16 lat mieszkała w Polanowie koło Sandomierza, gdzie uczęszczała do Liceum Ogólnokształcącego (1964-68) zwanego Collegium Gostomianum. Ukończyła studia na Wydziale Ekonomiczno-Socjogicznym w Łodzi w specjalności organizacji i zarządzania (1972). Przez 17 lat pracowała w Zakładzie (potem katedrze) Organizacji Przetwarzania Danych – najpierw na Uniwersytecie Łódzkim (1972-74), a następnie na Uniwersytecie Gdańskim w charakterze nauczyciela akademickiego. W 1982 roku obroniła pracę doktorską dotyczącą zastosowań informatyki w zarządzaniu. Od 1989 mieszka i pracuje w Nadarzynie.

Jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Informatycznego, w którympełniła funkcje sekretarza Sądu Koleżeńskiego (1984  -198 ), członka Zarządu PTI ( 1984-1987 ). Założyła Koło PTI w Gdańsku, którego była przewodniczącą (1984 ). Wprowadziła do PTI około 100 informatyków. Organizowała w Gdańsku comiesięczne spotkania otwarte z zakresu rozwoju zastosowań informatyki. Tradycja comiesięcznych spotkań odżyła w działaniach Fundacji w Warszawie przy ulicy Bokserskiej i utrwaliła się w Nadarzynie w formie otwartych spotkań czwartkowych.Zdobywała różne doświadczenia zawodowe, między innymi jako przedsiębiorca, dyrektor Policealnych Studiów Informatycznych,  dyrektor Placówki Niepublicznej Doskonalenia Nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym,dyrektor Liceum Ogólnokształcącego, a także założyciel, rektor i likwidator Wyższej Szkoły Fundacji Kultury Informatycznej w Nadarzynie oraz działacz społeczny. Obecnie jest dyrektorem Przedszkola Niepublicznego Jupik.

Ciągle jest aktywna. Kocha ludzi, dobre słowo i nowe wyzwania.

 

Mieczysław Andrzej Wiśniewski urodzony 28 listopada 1936 w Warszawie. Z wykształcenia fizyk. W życiu zawodowym wykonywał różne prace, ale najmocniej był związany z rozwojem polskiej informatyki, gdzie można wskazać jego zauważalny udział w pionierskich pracach. Był między innymi wieloletnim pracownikiem Instytutu Maszyn Matematycznych (od 1959 roku), członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Informatycznego i wieloletnim sekretarzem generalnym tego Towarzystwa. Zakładał lub współzakładał wiele organizacji i aktywnie działał w wielu z nich (między innymi Fundacja Pomoc Dzieciom, Fundacja Rozwoju Technik Komputerowych, Logika, Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania).

Był prezesem Fundacji Kultury Informatycznej od chwili jej utworzenia aż do śmierci. Zakładał Policealne Studia Informatyczne, zlokalizowane w wielu placówkach w Polsce. Współtworzył Wyższą Szkołę Fundacji Kultury Informatycznej w Nadarzynie, w której był kanclerzem. Pracował także nad utworzeniem Liceum Ogólnokształcącego Fundacji Kultury Informatycznej.

Był Człowiekiem Wielkiego Serca, niebojaźliwym, miłosiernym, wolnym od słabości zawiści, czy zazdrości, przyjaźnie usposobionym do ludzi i zawsze gotowym nieść pomoc potrzebującym. Czynił Rzeczy po ludzku Wielkie.

W dniu 21 lipca 2003 roku zakończył swą ziemską wędrówkę w wieku 66 lat. Odprowadziliśmy Go 24 lipca po Mszy Św. na cmentarz parafialny w Nadarzynie ma miejsce wiecznego spoczynku Jego ciała.

 

tel./fax: 22 729 92 81
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.